Termékek Menü

LOGICO fejlesztő játékkal a tanulási nehézségek ellen

"De nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelőtt..."

Sajnos az iskolatáska minden nap nagyon nehéz tud lenni, ha a gyermek szorongva, félelemmel telve indul el reggelente. Szörnyű dolog szülőként megélni, hogy jó eszű csemeténk éppen az alapkészségek elsajátításával küzd reménytelenül, és bár mi tudjuk, hogy sokkal többre lenne képes, de valami mégsem működik. A tanár azt mondja lusta, többet kellene tanulnia, de mi tudjuk, hogy minden nap ott ül a könyv felett. Tanulunk vele, jutalmazunk, büntetünk, de csak nem jönnek az eredmények. Felrémlenek azok a szörnyű, de egyre gyakrabban hallott szavak, mint dyslexia, dysgraphia, dyscalculia és egyéb tanulási nehézségek, amitől az iskola nem öröm, hanem kínszenvedés, csalódás, szorongás lesz...

Ne ijedjünk meg a tanulási nehézségektől! Az olvasási nehézség, írási nehézség, számolási nehézség egy kis odafigyeléssel, bizonyos szintig, akár szakember segítsége nélkül is korrigálhatóak. Itt is a legfontosabb, hogy már időben, még óvodás korban felismerjük a probléma első jeleit, esetleg szakember segítségével határozzuk meg a tanulási zavarok súlyosságát, és kezdjünk el foglalkozni gyermekünkkel.

Nagycsoportosként minden iskolaérett gyermeket foglalkoztatnak már az írás, olvasás, számolás alapjai. Ha úgy tapasztaljuk, hogy gyermekünk rendszeresen keveri az irányokat, hasonló ábrákat összekever, illetve nem ismeri fel két hasonló ábra közt a különbséget, problémája van a színezéssel, rajzolással, egyszerű számolással, vagy akár a kisebb-nagyobb, rész-egész fogalmakkal, akkor mindenképpen fokozott figyelmet igényel. A tanulási nehézségek, az írási nehézség, olvasási nehézség, számolási nehézség felderítésénél is nagyban segíthet a LOGICO Piccolo feladatlapok használata.

 

Mi is az a LOGICO?

A LOGICO egy készségfejlesztő tanulójáték, amely a felhőtlen szórakozás mellet kiemelten fejleszti a gyermek készségeit, képességeit, ismereteit.

A játék egy alaptáblából és egy tetszőlegesen választott feladatkártyából áll. A játék lényege, hogy a kártyán látható feladatot a gyermek a színes korongok megfelelő helyre húzásával oldja meg, majd a feladatlap megfordításával le tudja ellenőrizni, hogy a korongokat jó helyre húzta-e, vagyis a feladatot jól oldotta-e meg. Az óvodás korosztály a 6 nagy korongot tartalmazó Primo készletet használja, a kisiskolás korosztály (általános iskola 1-4 osztály) pedig a 10 kisebb korongot tartalmazó Piccolo készletet, korosztályának, érdeklődési körének megfelelő feladatcsomagokkal. Jelenleg 55 féle egyenként 16 lapból álló feladatcsomag érhető el, de ezeket folyamatosan bővítik.

További információt itt találsz:

LOGICO - LOGICO Piccolo - LOGICO Primo

LOGICO Primo - LOGICO Piccolo

 

 

 

 

Az iskolába készülő, vagy már 1. osztályos gyermekeknek számtalan írásgyakorló, olvasás gyakorló és alapvető számolást tanító feladatkártya áll rendelkezésére, akár tehetséggondozásra, akár a tanulási nehézségek megelőzésére, korrigálására kívánjuk használni a LOGICO feladatokat. A kártyák közt találni írás feladatokat, olvasás feladatokat és a számolást segítő feladatokat is.

 

Az alábbiakban összegyűjtöttem a nagycsoportosok - kisiskolások számára leghasznosabb LOGICO Piccolo csomagokat, részletesen leírva, hogy az egyes csomagok milyen jellegű feladatkártyákat tartalmaznak.

A főcímekre kattintva az adott témakör összes LOGICO feladatcsomagja elérhető, az akciós csomagokkal együtt.

Az adott LOGICO csomag nevére kattintva egyből a részletes termékismertetőhöz jutunk és akár kosárba is helyezhető a csomag.

A képekre kattintva galériába jutunk, ahol megtekinthetjük az adott csomagok egy-egy feladatlapját a megoldással együtt.

Az oldal alján akciós LOGICO Piccolo csomagjaink közvetlenül is elérhetőek.

 

Iskolába készülőknek, az alapismeretek elsajátításához:

3301 Megfigyelés–gondolkodás (észlelés, logikai sorok, főfogalmak, történeti sorrendek)
3302 Formák–minták–mennyiségek (formák, minták, színek észlelése, párosítás hasonlóság alapján, mennyiségek és méretek)
3303 Megfigyelés–felfedezés–mesélés (környezeti és tárgyi ismeretek, képi összefüggések, nyelvi fejlesztés és szókincsbővítés)

A különböző tanulási nehézségek korai felismeréséhez. Ezekhez a feladatokhoz még nem kell tudni írni-olvasni, vagy a számokat ismerni, de már részben a különböző betű, szám elemeket használja a feladatok során:

3304 Jelvadász (azonosság-különbség megfigyelése, bal-jobb irány- és vonalkövetések, formaállandóság, rész-egész viszonya)
3305 Betűvadász (formaállandóság, tükrözés, síkbeli tájékozódás mássalhangzókkal, sorrendiség)
3306 Számvadász (formaállandóság, irányok észlelése, rész-egész viszonya egy- és kétjegyű számokkal, alak-háttér vizuális tagolása)

Nyelvi képességfejlesztők, az olvasás könnyű elsajátításához, az olvasási nehézségek megelőzéséhez, korrigálásához:

3307 Hangoló–hangolló (betűismeret nélküli hanganalízis, hangazonosítás, csoportosítás, fonémaazonosítás, fonématudatosság, hallási figyelem fejlesztése)
3308 Szótagoló–szótagolló (betűismeret nélküli szótaganalízis, szótagazonosítás, csoportosítás, hallási figyelem fejlesztése, szótagolás)
3309 Rímelő (rímpárok, kakukktojás keresése, rímlánc, rímek keresése, mondókacsinálás)

Írási nehézségek, olvasási nehézségek megelőzéséhez, korrigálásához. Az írás-olvasáshoz szükséges alapkészségek (sorrendiség, balról jobbra vezetés, azonosságok különbségek készség szintű felismerése, stb.) elsajátításához:

3464 Játék a formákkal (alakzatok elrendezése rácsokban, sík területi viszonyok felfogása, megjegyzése)
3465 Nyomkövetés (egymást átszelő nyomvonalak követése balról jobbra, ábra és alap/egymást takaró ábrázolások)
3466 Alakzatok (azonos minták összepárosítása, minták kiegészítése, mintarészlet felismerése)

Betűfogócska. Játék a szavakkal, betűkkel kisiskolásoknak. Játékos tanulás, a tanulási nehézségek legyőzéséhez:

5401 Komplex anyanyelvi gyakorló (betűk, szótagok, szavak felismerése, logikai összefüggések, helyesírás)
3314 Tedd ábécérendbe! (rendezés első és második betű alapján, hiányzó betűk, állatok/nevek listázása)

Számfogócska. Játék a számokkal, kisiskolásoknak. Játékos tanulás a számolási nehézségek legyőzéséhez:

3474 A húszas számkör 1. rész (számlálás, csoportosítás, számsorok, számszomszédok, kisebb, nagyobb)
3475 A húszas számkör 2. rész (számok bontása, duplázás, felezés, párospáratlan számok,a számegyenes)
3476 Összeadás és kivonás 20-ig 1. rész (összeadás/kivonás, pótlás, összefüggések felismerése, gépes játékok, számszomszédok)
3477 Összeadás és kivonás 20-ig 2. rész (számkereső feladatok, láncszámolás, számpiramisok, nyitott mondatok
)

A témakör folytatódik a százas számkörrel, és a százas számkörön belüli összeadással, kivonással, szorzással és osztással, így a nagyobbaknak is kiváló lehetőséget teremtve a játékos gyakorlásra.

Szövegértés 7-9 éveseknek, ha már az olvasási alapok megvannak, de azért a szövegértést nem árt még gyakorolni:

5405 Szavak–mondatok–beszédhelyzetek (rejtvények, tréfás történetek, idegen szavak és érdekes kifejezések, mondatok kiegészítése, párbeszéd, hiányzó szavak megtalálása)
5406 Meseolvasó (irodalmi értékű, humoros és az érzelmekre ható, mai mesék; szókincsbővítés, szövegértés, figyelemfejlesztés)
5407 Vidám történetek (4. osztályosoknak szóló hétköznapi, humoros történetek, szókincsbővítés, szövegértés)

Az írásgyakorlás, az olvasás gyakorlás, az alapvető számtani műveletek készségszintű elsajátítása nem csak azért fontos, hogy az első osztály kihívásainak könnyedén megfeleljen gyermekünk. A következő évek, sőt, egyeseknél akár évtizedek tanulmányait alapozzuk meg ezzel. Annak, akinek ezek az olvasás gyakorló feladatok elsőben mennek, nem lesz majd gondja egy egyetemi tankönyv elolvasásával, értelmezésével. Akinek ezek az írás gyakorló feladatok nem okoznak kihívást kisiskolásként, annak nem lesz gondja akár az egész napos jegyzeteléssel sem. Régi, de igaz bölcsesség, hogy nem az iskolának tanulunk, hanem az életnek. Bármennyit is változott világunk az írás, olvasás, számolás alapkészsége még most is meghatározó, és ezek megtanulásában nagyon sokat segíthetnek gyermekünknek a LOGICO feladatlapok.

 

 

A feladatlapok akciós csomagokban, kedvezményesen is elérhetőek!

 

Ha kérdésed van a LOGICO termékekkel kapcsolatban, akkor nyugodtan hívd üzletünket
+36 20 26 55 888

telefonszámon, nyitvatartási időben!

 

 

 

Tartalomhoz tartozó címkék: hír
Fogyasztó Barát
Hasznos infók játékokról

Hosszútávon jobban megéri fajátékot vásárolni

A fajátékok nekünk is nagy kedvencünk, de szerencsére mostanában sok szülő és nagyszülő részesíti előnyben. Több érv is szól a fajátékok mellett. A fajátékok többsége lényegesen tartósabb a műanyag játékoknál. Sokkal jobban bírják a gyűrődést, nem törnek szét, nem esnek le róluk kisebb alkatrészek.

A fajátékok tartósságuknak köszönhetően jóval gyakrabban öröklődnek tovább a testvérek között vagy vándorolnak át másik családba, esetleg szülőről gyerekre. Nemcsak azért, mert tartósabbak, de a fajátékok külseje is időt állóbb általában, sokkal kevésbé követik az aktuális trendeket.
Még ha kidobásra is kerülnek a fajátékok előbb-utóbb, messze nem károsítják annyira a környezetet, mint a műanyagból készült játékok. Észrevetted egyébként, hogy a fajátékokat csomagolás nélkül vagy papírdobozba csomagolva árulják legtöbbször?